صفحه ورود
 شماره پروژه : * گرفتن شماره پروژه
نوع محصول : *
 كد امنیتی : *
لطفا كد امنیتی را وارد كنید:
 
  • در صورت نداشن شماره پروژه، با شركت آیكو تماس حاصل فرمایید.
  • كد امنیتی نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس نمی باشد.
  • قابل توجه مشتری محترم :
    تمامی فعالیت های انجام شده (ارتباط تلفنی,ارتباط از طریق ریموت یا مراجعه حضوری) پیرامون رفع مشكل یا انجام درخواست در سيستم CRM شركت آینده نگاران به همراه مدت زمان صرف شده ثبت
    می گردد و براساس نوع قرارداد از ميزان نفر ساعت خدماتي شما كسر خواهد شد.
 
  ver : 1.6